A Travellerspoint blog

CEBEL-İ NÛR'DAN CEBEL-İ SEVR'E MEKKE HARİTASI

CEBEL-İ NÛR'DAN CEBEL-İ SEVR'E MEKKE HARİTASI

large_mekke_mina_arafat__1_.jpg

Posted by THEBOSPHORUS 07:19 Comments (0)

YANIMIZDA GOTURECEKLERIMIZ

UMREDE YANIMIZDA GOTURECEKLERIMIZ

Umre Tavsiyeleri

Umreye giderken yanıma hangi eşyaları alayım?

Umreye gidecek olan kardeşlerimizin en çok sordukları sorulardan birisidir bu soru. Biz aşağıda umre seyahati esnasında en fazla ihtiyaç duyulacak belli başlı eşyaları sıralamak istiyoruz:
1. Ayakkabı: Umre ziyaretinde en önemli eşyalardan birisi sandalet türü ayakkabıdır. Zira umrede en çok yapılan hareket yürümektir. Bu nedenle iyi bir ayakkabı temin edin. İhramlı olarak giyilecek ayakkabının burun ve topuk kısmının açık olması gerekir. Ayakkabının altı yumuşak lastik, ayağın bastığı yüzeyin de yumuşak, ayakkabının içi ve dışının deri olması ve arka bağının lastikli (kolay giyilip çıkarılması açısından) olması tavsiye edilir. Ayrıca ayakkabının daha önceden giyilmiş ve ayağın ayakkabıya alışmış olması önemlidir. Çünkü ilk giyilen ayakkabı alışma yönünden problem çıkarabilir.
2. Güneş gözlüğü: Yanınıza iyi bir güneş gözlüğü alın. Bu şekilde yoğun güneş ışığından daha az etkilenirsiniz.
3. Seccade: Seccade her zaman yanımızda olması gereken ekipmandır. Zira mescitte yer bulunamaması ve zeminin soğuk olması durumlarında gerekli. Hafif ve ince olması önemli.
4. Hafif sırt çantası: Kâbe'ye ve Mescid-i Nebevi'ye gidişte içine seccade, Kur'an-ı Kerim, aperatiflerin ve mescitlerin içinde ayakkabı ve terliklerin konulabileceği çantadır. Çok hafif ve omuzda değil de sırtta taşınabilir olması kullanma rahatlığı sağlayacaktır.
5. Hırka: Medine, Mekke'ye nazaran daha soğuk oluyor. Bu nedenle Medine'de ve diğer soğuk yerlerde kullanmak üzere hırka almakta fayda vardır.
6. Tavaf tesbihi: 7 şavt bir tavaf sayılacağından şavtları saymak için 7 boncuklu tesbihe ihtiyaç duyabilirsiniz.
7. İlaçlarınız: Düzenli kullandığınız ilaçlarınız varsa onları yanınıza almayı unutmayın. Ayrıca topuklarınız çatlayabilir. Topuk çatlamasını önlemek veya çatlayan topuklarınız için topuk kremi de alabilirsiniz.
8. Pudra ve pişik kremi: Sıcakta terleme sebebiyle etkilenen kısımlara sürmek için gerekir.
9. Mest: Özellikle bayanlar için abdest almada kolaylık sağlaması açısından gerekebilir.

Posted by THEBOSPHORUS 07:00 Archived in Saudi Arabia Comments (0)

Umrenin Hükmü

Umrenin Hükmü

Müslüman'ın ömründe bir defa umre yapması Hanefi ve Maliki mezheplerine göre müekked sünnet, Şafii ve Hanbeli mezhebine göre ise farzdır.

Hanefi bilginlerden umrenin, vitir namazı, kurban ve fıtır sadakası gibi vacip olduğu görüşünde olanlar da vardır.
Umrenin hükmü konusundaki ihtilaf; "Haccı ve umreyi Allah için tamamlayın..." (Bakara, 2/196.) anlamındaki ayete getirilen farklı yorumlar ile bu konuda farklı rivayetlerin bulunmasından kaynaklanmaktadır.

Âyet-i kerime, farz olsun nafile olsun hac ve umre ibadetine başlanınca bu görevin yarım bırakılmayıp tamamlanması gerektiğini ifade ettiği gibi "Orucu akşama kadar tamamlayın" (Bakara, 2/187.) anlamındaki ayette olduğu gibi "hac görevini yerine getirin" (ekimü) anlamını da ifade eder.

İmam Şafii ve İmam Ahmed b. Hanbel, bu ayeti hac ve umre görevini yerine getirin şeklinde bir emir olarak anlamışlar, umrenin farz olduğu içtihadında bulunmuşlardır. Ayrıca şu rivayetleri de görüşlerine delil olarak almışlardır:

Hz. Aişe,
-"Ey Allah'ın Elçisi! Kadınların cihat yapması gerekli midir"? diye sormuş,
Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam,
-Evet, (onlara) içinde savaş bulunmayan cihat (yani) hac ve umredir gereklidir" buyurmuştur. (İbn Mâce, Menasik, 8, II, 968. Şirbînî, II, 206-207.)

"Umre küçük hacdır", (Muğnî, V, 14.)

Sahabeden Ebü Rezin el-Ukeyli,

- "Ey Allah'ın Elçisi! Babam ihtiyar bir insandır. Ne hac ve umre ne de yolculuk yapmaya gücü yeter. (Ne yapması gerekir)" diye sormuş,
Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam da,

-"Babanın yerine sen hac ve umre görevi yap" buyurmuştur. (Ebû Dâvûd, Menâsik, 26. II, 402. İbn Mace, Menasik, 10, II, 970.)
Umrenin farz olmadığı görüşünde olanlar ise;

"...Gücü yetenlerin haccetmesi Allah'ın insanlar üzerinde bir hakkıdır" (Al-i İmrân, 3/ 97.) anlamındaki ayette ve İslam'ın beş temel esasını beyan eden hadis-i şerifte umrenin geçmemiş olmasını umrenin farz olmadığına delil getirmişlerdir. Şu hadisleri de görüşlerine delil olarak zikretmişlerdir:

"Hac, farz, umre nafile bir ibadettir" (İbn Mâce, Menâsik, 8, II, 968. Tirmizî, Hac, 88. III, 270. Kâsânî, II, 226.Taberî, II, 2/212. Muğnî, V, 13.)

Cabir ibn Abdullah'ın bildirdiğine göre bir sahabi Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam'a

- "Ey Allah'ın Elçisi! Umre farz mıdır diye sormuş,
Hz. Peygamber aleyhisselatu vesselam da,
- "Hayır, umre yapman senin için daha hayırlıdır" buyurmuştur. (Taberî, II, 2/212.Tirmizî, Hac, 88. III, 270. Ahmed, III, 316. )
Umrenin farz olduğu içtihadında bulunanların görüşlerine delil olarak zikrettikleri hadiste geçen "umreye küçük hac" denilmesini "sevabını beyan içindir" şeklinde açıklamışlardır.

Abdullah ibn Ömer'in bildirdiğine göre Peygamberimiz aleyhisselatu vesselam dört defa umre yapmış, (Tirmizî, Hac, 93. III, 275) umre yapılmasını teşvik etmiş ve;

"Umre, daha sonraki umreye kadar, ikisi arasında işlenen günahlar için kefifrettir. Allah katında makbul haccın karşılığı ise ancak cennettir" (Tirmizî, Hac, 90. III, 272.) buyurmuştur.

Posted by THEBOSPHORUS 07:51 Archived in Saudi Arabia Comments (0)

VIZE

Vize İçin Gerekli Evraklar

PASAPORT.jpg
Uçuş tarihinden itibaren en az 7 ay geçerli ve 10 yıldan eski olmayan pasaport (Pasaport defterinin ilk alınış tarihi 2001 ve sonrası olması gerekmektedir.)
• TC Kimlik Numaralı Nüfus cüzdanı önlü-arkalı fotokopisi,
• 2 Adet vesikalık fotoğraf, (Arka Fon Beyaz)
• 45 yaşın altında eşi ile gidenlerden evlilik cüzdan fotokopisi veya nüfus kayıt örneği.
• Çocukları ile giden ailelerden her çocuk için nüfus müdürlüğünden ayrı ayrı alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneği
• 45 Yaşın altında yalnız bayanlar yanlarında birinci dereceden akrabası olmadan kesinlikle
Umre’ye gidemezler. Babası, Kayınpederi, 18 yaşın üstünde erkek kardeşi, öz amcası veya öz dayısı ile gidebilirler. Bunlar için Noterden yaptırılacak olan Muvafakatname -Taahhütname ve her fert için ayrı ayrı nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneklerinin asılları gerekmektedir. (bayan bayana kesinlikle mahrem olamaz)
• 18 Yaşın altında anne ve babası ile gitmeyecek olan çocuklar için yanlarında birinci dereceden akrabası olmadan kesinlikle Umre’ye gidemezler. Yanlarında birinci dereceden akrabası olsa bile vize garantisi verilmez. Bunlar için Noterden yaptırılacak olan Muvafakatname-Taahhütname ve her fert için ayrı ayrı nüfus müdürlüğünden alınmış vukuatlı nüfus kayıt örneklerinin asılları gerekmektedir. 45 yaşın üstünde bir anne 18 yaş altında kendi çocuğuna mahrem olamaz.
• NOT: 45 Yaşın üstündeki bayan veya erkek ister tek gitsin, ister eşi ile gitsin fark etmeksizin
vize için sadece 1-2 ve 3 maddeler yeterlidir.
• Muvafakatname Örneği; Noterden yapılacak
• Eşim, Kızım, kız kardeşim Filiz YEŞİL’in babası, öz dayısı, öz amcası Ahmet ÇELİK ile birlikte
Umre’ye gitmesine muvafakat ederim.
• Tahhütname Örneği; Noterden yapılacak
• Kızım, gelinim, öz teyzem, öz halam Filiz Yeşil’i Umre’ye götürüp getireceğimi taahhüt ederim.
• Bütün aile fertleri için vukuatlı nüfus kayıt örneğinin aslı (Muvafakatname-taahhütname verenler ve gidecek kişinin adına)
• Tüm evrakların hazır olmasına rağmen bazen teknik sebeplerden dolayı, bazen de konsolosluk tarafından kaynaklanan durumlardan dolayı vizelerde sıkıntı olabilmektedir.

Posted by THEBOSPHORUS 07:38 Archived in Saudi Arabia Comments (0)

(Entries 6 - 9 of 9) « Page 1 [2]